Nhiều công ty vẫn đang không bảo vệ khỏi các mối đe dọa phổ biến nhất

Khi tin tặc muốn truy cập vào mạng mục tiêu, rất có thể chúng sẽ thực hiện một cuộc tấn công lừa đảo, khai thác các lỗ hổng phần mềm đã biết hoặc đơn giản là bạo lực xâm nhập thông qua giao thức máy tính từ xa (RDP).

Đây là theo một báo cáo mới từ chi nhánh an ninh mạng của Palo Alto Networks, Đơn vị 42. Trong bài báo mới nhất của mình, công ty cho biết ba phần mềm này chiếm hơn ba phần tư (77%) tất cả các nguyên nhân gốc rễ bị nghi ngờ là xâm nhập. 

nguồn