Bản sửa lỗi AMD đơn giản này có thể làm cho Linux nhanh hơn nhiều

Các máy Linux đã bị cản trở bởi quản lý phần cứng tập trung vào Windows kể từ năm 2002, nhưng điều này có thể sắp thay đổi.

Các giao diện tinh vi giữa hệ điều hành của máy và phần cứng của nó, chẳng hạn như các chip đã làm chậm máy Linux của bạn, từ lâu đã được yêu cầu để đảm bảo rằng các bộ xử lý với hàng tỷ bóng bán dẫn duy trì hiệu quả.

nguồn