Bản cập nhật Windows 11 này sẽ giới thiệu một trong những tính năng tốt nhất của Xbox Series X / S

Microsoft đã phát hành một cách dễ dàng để kiểm tra xem PC của bạn đã sẵn sàng cho DirectStorage trong bản cập nhật Windows 11 mới nhất hay chưa, dưới dạng bản xem trước của Microsoft Game Bar. 

Theo báo cáo của PC Gamer, (mở trong tab mới) người dùng có thể truy cập tab Tính năng chơi game trong menu cài đặt sau khi cập nhật Xbox Game Bar. Phiên bản cập nhật của công cụ này hiện hiển thị nếu hệ thống của bạn đã sẵn sàng cho DirectX 12 Ultimate cũng như các bộ phận của máy tính hoặc máy tính xách tay chơi game của bạn sẽ cần được nâng cấp để sẵn sàng cho tính năng DirectStorage thế hệ tiếp theo. 

nguồn